Dementie kan geleidelijk en onopgemerkt zijn intrede doen. Het vroegtijdig herkennen van de tekenen van dementie kan helpen bij een fijner verloop van de ziekte. Dit geeft je de mogelijkheid om tijdig te starten met medicijnen die de progressie van de ziekte afremmen én je kunt de woonwensen nog op een prettige manier met je naaste bespreken. In dit artikel delen we de vroege signalen van dementie en hoe deze te herkennen zijn.

Veranderingen in het kortetermijngeheugen

Een van de eerste en meest voorkomende symptomen van beginnende dementie is verandering in het kortetermijngeheugen. Personen kunnen zich recente gebeurtenissen of gesprekken niet herinneren, terwijl herinneringen van lang geleden wel helder blijven. Het kan voorkomen dat iemand met dementie dezelfde vraag vaker stelt, vergeet waar dingen liggen, of belangrijke data zoals verjaardagen of afspraken mist.

Moeilijkheden met planning

Naast geheugenproblemen kunnen er ook veranderingen optreden in het planningsvermogen en het oplossen van problemen. Dit kan zich uiten in het niet meer kunnen volgen van een plan, moeite hebben met concentreren, en langer de tijd nodig hebben om taken te voltooien die voorheen gemakkelijk waren. Financiële zaken, zoals het beheren van een budget of rekeningen betalen, kunnen ook lastiger worden.

Verwarring met tijd en plaats

Desoriëntatie in tijd en plaats is een ander veelvoorkomend signaal van beginnende dementie. Mensen kunnen de datum, het seizoen of zelfs het jaar vergeten. Ze kunnen ook gedesoriënteerd raken in bekende omgevingen, niet weten hoe ze ergens zijn gekomen of hoe ze terugkomen naar huis.

Problemen met woorden en taalgebruik
Mensen met beginnende dementie kunnen moeilijkheden ervaren in communicatie. Ze kunnen moeite hebben met het volgen of deelnemen aan gesprekken, vaak midden in een gesprek stoppen en niet weten hoe ze verder moeten, of worstelen met het vinden van de juiste woorden. Dit kan leiden tot frustratie en isolatie van sociale interacties. Een persoon met beginnende dementie kan zich terugtrekken uit hobby's, sociale activiteiten of werkprojecten. 

Veranderingen in stemming en persoonlijkheid
Stemmingswisselingen zijn ook een teken van dementie. Personen kunnen verward, verdrietig, bang of angstig zijn. Ze kunnen gemakkelijk van slag raken, vooral in situaties waarin ze zich buiten hun comfortzone bevinden. Persoonlijkheidsveranderingen, zoals agressie of apathie, kunnen ook voorkomen.

Wat als je vermoedt dat jouw naaste dementie heeft?

Het is belangrijk om bij vermoedens van dementie om medisch advies te vragen. Artsen kunnen een reeks tests uitvoeren om dementie te diagnosticeren en uit te sluiten of er andere oorzaken zijn voor de symptomen. Een vroegtijdige diagnose kan helpen bij het plannen van de toekomst en het verkrijgen van de juiste zorg en ondersteuning. Wanneer dementie is gediagnosticeerd, is het belangrijk om tijdig op zoek te gaan naar professionele medische hulp of woonmogelijkheden, zoals een regulier of particulier verpleeghuis voor dementie

Het is daarnaast ook belangrijk om te erkennen dat naasten en verzorgers van mensen met dementie ook ondersteuning nodig hebben. Het zorgen voor iemand met dementie kan emotioneel en fysiek lastig zijn. 

Vind een passende woon- en leefomgeving

Wanneer je vermoedt dat jouw naaste dementie heeft, is het belangrijk om op tijd stappen te ondernemen. Het herkennen van de eerste tekenen van dementie, zoals veranderingen in het kortetermijngeheugen, moeilijkheden met plannen en desoriëntatie in tijd en plaats, is van belang voor diagnose en behandeling. Een aanpassing van woon- en leefomgeving kan op den duur ook nodig zijn. 

Het particuliere verpleeghuis Martha Flora Gouda is een plek waar gespecialiseerde dementiezorg wordt geboden. Dit huis biedt comfortabele, privéstudio's en faciliteiten zoals de Meander, een beschermde gemeenschappelijke ruimte, die het mogelijk maakt voor bewoners om hun oude en vertrouwde levensstijl zoveel mogelijk voort te zetten. 

Er zijn veel liefdevolle medewerkers aanwezig, die tijd en aandacht hebben voor de individuele behoeften van de bewoners. Deze aandacht voor persoonlijke zorg en een stimulerende omgeving zijn aspecten waar rekening mee gehouden moet worden bij de keuze voor een nieuwe woon- en leefomgeving voor jouw naaste met dementie.

Hoewel de diagnose dementie moeilijk is, biedt vroegtijdige herkenning de beste kans om de kwaliteit van leven te behouden. Met de juiste zorg, ondersteuning en begrip, kunnen mensen met dementie en hun naasten een betekenisvol leven blijven leiden.